به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۲۰۴۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۲۴۷۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۴۰۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۷ سال پیش • 
۳۵۰۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۰۶۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۱۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۲۵۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۱۱۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۲۷۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۷ سال پیش • 
۱۲۹۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۷ سال پیش • 
۱۴۸۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار