به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۶۸۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۲۲۰۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۲۶۴ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۳۰۴۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۴۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۱۱۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۹۹۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۱۲۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۱۵۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۶ سال پیش • 
۱۲۹۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار