به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۴۹۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۹۹۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۱۵۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۲۷۰۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۴۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۲۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۹۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۸۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۰۱۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۱۱۶۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار