به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۸۷۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۲۸۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۸۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۹۹۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۵۹۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۴۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۱۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۲۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۷۲۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۵۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار