به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۸ ماه پیش • 
۱۳۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۳۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۹ ماه پیش • 
۱۰۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۱۰ ماه پیش • 
۱۵۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۱۱ ماه پیش • 
۱۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۹۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۶۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۱۹۲ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۱ سال پیش • 
۲۷۵ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۲ سال پیش • 
۶۵۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
رفتن به نوارابزار