به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۱۰۴۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۴۴۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۸۸۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۲۱۳۱ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۵۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۱۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۰۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۶۷۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۹۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۰۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۲۶ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار