به خونه خوش اومدید

اتاق سوال و جوابدسته بندی: موفقیت و هدف گذاری
فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهمرجان پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۲۳۳ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۱۶۴۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهیک فرد موفق پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۸۸ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهکتایون پرسیده شد ۵ سال پیش • 
۲۲۹۰ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهشبنم پرسیده شد ۳ سال پیش • 
۷۲۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۷۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهF.H پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهوحید پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۷۳۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدههم خونه پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهناشناس پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۸۶۷ بازدید۲ پاسخ۰ رای
پاسخ داده شدهبی هدف پرسیده شد ۴ سال پیش • 
۹۹۹ بازدید۲ پاسخ۰ رای
رفتن به نوار ابزار