برچسب: ماه رمضان

روح گرسنه و بدن سیر

من دیگه روزه نمیگیرم باشه نگیر، هر طور راحتی… انتظار نداشتم اینقدر راحت و سرد باهام برخورد کنه، احساس می کردم الان کلی ازم دلیل میپرسه و سعی میکنه قانعم کنه که روزه بگیرم، اما هیچ کاری نکرد . دلیل محکم و عقلانی هم دارم، روزه بهم فشار میاره، جسمم هم نمیتونه تحمل کنه، خب […]

رفتن به نوار ابزار