برچسب: 1396

رییس جمهور من کیه؟؟؟

آقا، عزیز دل، برادر، اخوی، بیا یه لحظه جانم با منی ؟ # نه آقا سمت اونا نری ها، اونجا بری دورت دیوار میکشن یعنی چی، چرا مشتری ما رو بُر میزنی؟ آقای گلم بیا اینور تا تو فساد غرق نشدی — آقا کجا میری سمت اونا نرو، اونا فقط حرف می زنن، بیا اینجا […]

رفتن به نوار ابزار